HU

Adatvédelmi nyilatkozat (V.10.2023)

 • Adatvédelmi szabályzat (a német Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) és az Európai Parlament (EU) 2016/679 rendelete miatt, ami érvényes és alapja az összes uniós nemzeti adatvédelmi rendeletnek)

A Kankyo Europe vállalatok és a két EU-értékesítési forgalmazó az Alf Martienssen felelőssége alatt a következő területeket működtetik: https://kankyo-coldplasma.eu.

Ez a privát szabályzat tájékoztatja Önt az Öntől és általában a webhelyek felhasználóitól kapott személyes adatok és személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinkről.

 • Adatgyűjtés: Megpróbáljuk minimalizálni az összegyűjtött személyes adatokat, és csak a Webhely biztosítására és fejlesztésére használjuk fel őket. A Webhely használatával Ön beleegyezik abba, hogy a német Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) és az Európai Parlament (EU) 2016/679 rendeletének követelményeit kielégítő információkat gyűjtsön és használjon fel a jelen szabályzatnak megfelelően. Megkérhetjük, hogy adjon meg nekünk bizonyos személyazonosításra alkalmas adatokat, amelyek felhasználhatók az Önnel való kapcsolatfelvételre vagy azonosításra. A személyazonosításra alkalmas adatok közé tartozhatnak, de nem kizárólagosan az Ön neve (“Személyes adatok”).
 • Naplóadatok: Sok más webhely-üzemeltetőhöz hasonlóan mi is gyűjtjük azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője küld, amikor meglátogatja webhelyünket (“Naplóadatok”). Ezek a naplóadatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint a számítógép Internet Protocol (“IP”) címe, a böngésző típusa, a böngésző verziója, a webhelyünk meglátogatott oldalai, a látogatás dátuma és időpontja, az ezeken az oldalakon töltött idő és egyéb statisztikák. Ezenkívül harmadik féltől származó szolgáltatásokat is használhatunk, mint például a Google Analytics, amely gyűjti, figyelemmel kíséri és elemzi ezeket a LogData-kat. A Naplóadatok szakasz az általunk a webhelyeinkhez használt elemzési vagy nyomkövetési szolgáltatásokra vonatkozik, vagy olyan alkalmazásokra vonatkozik, mint a Google Analytics. Soha nem használjuk fel személyes adatait, amelyeket  webhelyeinken gyűjtöttünk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, kivéve, ha aktívan kapcsolatba lépett velünk, akkor személyes adatait felhasználhatjuk minden célra, amit megengedett nekünk, vagy amit kérdésként megadott nekünk – de csak az Önnel kapcsolatos különleges üzleti esetre. Mindenesetre nem archiváljuk a személyes adatokat 6 hónapnál tovább.
 • Cookie-k: A cookie-k kis mennyiségű adatot tartalmazó fájlok, amelyek névtelen egyedi azonosítót tartalmazhatnak. A cookie-kat egy webhely küldi el a böngészőjének, és a számítógép merevlemezén tárolja. Sok más webhelyhez hasonlóan mi is “cookie-kat” használunk az információk gyűjtésére. Utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha cookie t küld. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni webhelyünk egyes részeit, és nem tiltja meg weboldalaink használatát – illetve nem vállalhatunk felelősséget az Ön adatainak felhasználásáért. Biztonság: Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztül történő továbbítás vagy az elektronikus tárolás
  egyetlen módja sem 100% -ban biztonságos. Bár arra törekszünk, hogy kereskedelmileg elfogadható eszközöket használjunk a szükséges személyes adatok minimalizálására, majd ezen “Ön” személyes adatainak védelmére, nem tudjuk garantálni azok abszolút
  biztonságát.

 • Az Ön jogai: Az Ön adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatos jogai megtalálhatók az európai rendeletekben a https://ec.europa.eu/info/law/law topic/data- protection/reform/rights-citizens/my-rights_en Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor frissítsük vagy módosítsuk Adatvédelmi irányelveinket, és rendszeresen ellenőrizze ezt az Adatvédelmi irányelvet. Ha bármilyen változtatást hajtunk végre ezen az Adatvédelmi szabályzaton, biztos lehet benne, hogy a webhelyek következő látogatásakor látni fogja az aktuális Adatvédelmi szabályzatot, és végül jól látható értesítést helyez el weboldalunkon. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban: alf.martienssen(at)ttc-group.hu


RO

Politica de confidențialitate (V.10.2023)

 • Politica de confidențialitate (datorită Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) german și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, ceea ce este valabil și baza pentru toate reglementările naționale ale UE privind protecția datelor)
 • Companiile Kankyo Europe și de asemenea, cei doi distribuitori de vânzări din UE – conduc sub responsabilitatea Alf Martienssen următoarele domenii: https://kankyo-coldplasma.eu.Această politică de confidențialitate vă informează despre politicile noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea datelor personale și a informațiilor personale pe care le primim de la dvs. și în general de la utilizatorii site-urilor.
 • Colectarea informațiilor: Încercăm să minimizăm informațiile personale colectate și să le folosim numai pentru furnizarea și îmbunătățirea site-ului. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate cu această politică care îndeplinește cerințele Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) germane și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European. Vă putem solicita să ne furnizați anumite informații de identificare personală care ar putea fi utilizate pentru a vă contacta sau identifica. Informațiile de identificare personală pot include, dar nu se limitează la numele dvs. (“Informații personale”).
  Date de jurnal: La fel ca mulți alți operatori de site-uri, colectăm informații pe care browserul dvs. le trimite ori de câte ori vizitați site-ul nostru (“Date de jurnal”). Aceste date de jurnal pot include informații precum adresa Internet Protocol (“IP”) a computerului dvs., tipul browserului, versiunea browserului, paginile site-ului nostru pe care le vizitați, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pe acele pagini și alte statistici. În plus, putem utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analytics, care colectează, monitorizează și analizează aceste date de jurnal. Secțiunea Date jurnal se referă la serviciile de analiză sau urmărire utilizate de noi pentru site-urile noastre web sau se referă la aplicații precum Google Analytics. Nu folosim niciodată informațiile dvs. personale, ceea ce am colectat pe site-urile noastre pentru a vă contacta, dacă ne-ați contactat activ, atunci putem folosi datele dvs. personale pentru toate scopurile, ceea ce ne-ați permis sau ceea ce ne-ați dat prin întrebare – dar numai pentru cazul special de afaceri cu dvs. În orice caz, nu vom arhiva informațiile personale mai mult de 6 luni.
 • Cookie-uri: Cookie-urile sunt fișiere cu cantități mici de date, care pot include un identificator unic anonim. Cookie-urile sunt trimise browserului dvs. de pe un site web și stocate pe hard disk-ul computerului. La fel ca multe site-uri, folosim “cookie-uri” pentru a colecta informații. Puteți instrui browserul să refuze toate cookie-urile sau să indice când este trimis un cookie. Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza unele porțiuni ale site-ului nostru și nu vi se interzice să utilizați site-urile noastre web – respectiv nu putem prelua nicio responsabilitate pentru utilizarea datelor dvs. Securitate: Securitatea informațiilor dvs. personale este importantă pentru noi, dar rețineți că nicio metodă de transmitere prin Internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Deși ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a minimiza datele personale necesare și apoi pentru a proteja aceste informații personale “ale dvs.”, nu putem garanta securitatea absolută a acestora.
  Drepturile dvs.: Drepturile dvs. în materie de utilizare a datelor dvs. pot fi găsite în reglementările europene de la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en
  Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica Politica noastră de confidențialitate în orice moment și ar trebui să verificați periodic această Politică de confidențialitate. Dacă facem modificări la această politică de confidențialitate, puteți fi sigur că la următoarea vizită a acestor site-uri veți vedea politica de confidențialitate reală, eventual plasând și o notificare proeminentă pe site-ul nostru. Contactați-ne dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate la: alf.martiensse@ttc-group.hu 

EN

Privacy policy (V.10.2023)

 • Privacy policy (due to the german Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) and the regulation (EU) 2016/679 of the european parliament, what is valid and base for all EU national dataprotection regulations)

The companies Kankyo Europe and also the two EU salesdistributors – are running under responsibility of Alf Martienssen the following domains: https://kankyocoldplasma.eu.

This private policy informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Data and Personal Information we receive from you and in general from users of the Sites.

 • Information collection: We try to minimize the collected Personal Information and use them only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy what is meeting the requirements of the german Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) and the regulation (EU) 2016/679 of the european parliament. We may ask you to provide us with certain personally identifiable information that could be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name (“Personal Information”).

 

 • Log Data: Like many other site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those  pages and other statistics. In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this LogData. The Log Data section refers to analytics or tracking services used by us for our websites or referst to apps like Google Analytics. We never use your Personal Information, what we collected on our sites to contact you, exept you active contacted us, then we may use your personal data for all purpuses, what you allowed us or what you gave us by question – but only for the special business case with you. In any case we will not archive personal information more than 6 month.

 

 • Cookies: Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive. Like many sites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site and you are not prohibited to use our websites – respectively we cannot take over no responsibility for using your data. Security: The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to minimize the needed Personal data and then protect these “your” Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

 

 • Your rights: Your rights in matters of our using of your data can be find in the european regulations at https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/reform/rights-citizens/my-rights_en.We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. If we make any changes to this Privacy Policy, you can be sure, that at your next visit of this sites you will see the actual Privacy Policy, eventually also placing a prominent notice on our website. Contact us if you have any questions about this Privacy Policy at: alf.martienssen(at)ttc-group.hu